NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naziv naložbe: Digitalna transformacija in vpeljava inovativnih digitalnih poslovnih rešitev podjetja Sfera IT d.o.o.
Cilj naložbe: Izvedba digitalne transformacije in povečanje dodane vrednosti.

Javni razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Podjetje Sfera IT d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt:

Digitalna transformacija in vpeljava inovativnih digitalnih poslovnih rešitev podjetja Sfera IT.

V podjetju Sfera IT se zavedamo, da je digitalna transformacija ključen korak pri prehodu organizacije iz obstoječega stanja v digitalno prihodnost. Digitalna transformacija v primeru našega podjetja v prvi vrsti ne zadeva le digitalne tehnologije, temveč spremembo strategije organizacije, ki se kaže v spremenjenem načinu razmišljanja.

V okviru digitalne preobrazbe bo izvedenih več ukrepov na naslednjih področjih: izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest, digitalna kultura, kibernetska varnost in industrija 4.0.

V okviru operacije bo izvedena uvedba novega digitalnega poslovnega modela celotnega partnerskega ekosistema (dobavitelji-kupci - povezana podjetja -zunanji partnerji); posodobitev CRM sistema, avtomatsko spremljanje aktivnosti vseh deležnikov, uveden sistem za obdelavo in vizualizacijo podatkov, uvedba novega digitalnega poslovnega modela (VOC-NGICE) na področju storitev kibernetske varnosti. Načrtovana je odprava zaznanih pomanjkljivosti iz varnostnega testa ter usposabljanje vseh zaposlenih. Nabavljena bo potrebna strojna oprema.

Cilji projekta so izvedba digitalne preobrazbe ter s tem izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja na trgu ter povečanje dodane vrednosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. (www.euskladi.si)

Naziv operacije: Varen kibernetski prostor
Kratica operacije: SferaITInternational

Namen operacije

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Rezultati operacije

 • Izvedena zaščitena povezava s kupci (izmenjava dokumentov)
 • Izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja (spletne strani in socialna omrežja)
 • Odzivni design spletne strani
 • Vključena analitika/spremljanje obiskanosti spletne strani
 • Spletna stran v dveh tujih jezikih
 • Izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja
 • Spletna trgovina v dveh tujih jezikih
 • Možnost izvedbe plačlila v okviru aplikacije
 • Produktno-prodajni video v tujem jeziku
 • Izvedba usposabljanja – Novi modeli in orodja za izvoz (digitalni marketing in prodaja)
 • Izvedba usposabljanja - Primeri dobrih praks pri uvedbi in implementcij “industrije 4.0” na področju poslovanja s tujimi partnerji
 • Krepitev kompetenc na področju brezpapirnega poslovanja, optimizacije procesov, prodaja, marketing

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna vrednost projekta znaša 52.277,00 EUR, finančna podpora znaša 70% upravičenih stroškov.

Kontakt

 • Beloruska ulica 7, 2000 Maribor
 • +386 (0)59 129 200
 • info@sfera-it.si

Zaupanja vredni

Boniteta_2018_AAA

Boniteta_2018_AAA

Spremljaj nas na: